Michael’s gate.

Michael’s gate.

“השער של מייקל”
הציור הראשון בעולם
עם חתימה גנטית

Comprare Follower, Comprare Like, Social Media Marketing

זה נקרא שער של מייקל, הוצא להורג על ידי הצייר היפנוס, הציור הראשון בעולם עם חתימה גנטית. עכשיו קשה יותר לזייף יצירת אמנות. הצייר האיטלקי המפורסם היפנוס, גילברטו די בנדטו הציג יצירה בשם “שער מייקל”, המכיל מדבקה על גב הציור, הנקראת “דנ”א חתימה אמנותית” המכילה חומרים ביולוגיים עם הדנ”א של היפנוס, ואשר מאחורי התמונה מייצגת את החתימה ביולוגית של האמן.
חתימה זו כמעט בלתי אפשרית להעתיק. כנשיא המכון האירופאי למדיניות תרבות וסביבה, אני טוען כי: מעבר לאינטרס המדעי הקשור לאותנטיות של יצירות אמנות, ענף המזוהם במיוחד על ידי תופעת הזיוף, נמצא מה שמצאתי בתשומת לב מיוחדת בהופעה של היפנוס, גילברטו די בנדטו. הצבת הדנ”א שלו למימוש “השער של מייקל” היתה עבור היפנוס, לא רק הצורך להגן על האותנטיות של היצירה, אלא התערבות אמנותית מדויקת, וככזה היה האמן שלנו הראשון בעולם ליצור “עבודת אמנות, עם חתימה גנטית משלה מוסמכת על ידי מכון ניתוח גנומי.
סוקרטס אומר: “הנשמה היא לגוף והמנגינה היא כלי מוסיקלי”, ולכן ההרמוניה של תיאוריית הנשמה מסכימה עם תיאוריית הזיכרונות. יתר על כן, על פי הדוקטרינה האורפיקית באמצעות שילוב של טיפת דם, או האטומים של החלקים הפיזיים של האמן עם כלי נגינה (ולמה לא? מאחורי הבד של האמן) שואבת סוג של תרגיל טיהור הכרחי כדי לפדות הנפש מגופו.
היפנוס הוא הצייר הסוריאליסטי האמיתי האחרון. ההתייחסויות האמנותיות שלו הן קריאה לאלים של קאוס ואטר, שתי דמויות מפתח בקוסמוגוניות של אורפיק, והכול מעיד על כך שהיפנוס צייר מתוך האתיקה של “פאיידו” של אפלטון, וציוריו הם עולם מיסטי אמיתי, שהשפעתו עם היצירה של “שער מייקל” 100 x 150 ס”מ (העבודה הראשונה בעולם עם ה- DNA מוסמך) מרחיב את התרבות המדעית הנוכחית. כך העבודה של היפנוס היא מודרנית באופן יוצא דופן, כפי שהיא תואמת את הדוקטרינות השונות של מיצוי ביולוגי המודרני, מה שהופך epiphenomenon פשוטה ייצוג של רוח הגוף.
ההשלכות התרבותיות והרגשיות של יצירת מופת זו מרתקות ומייצגות מבחינה היסטורית שלב של האלף השלישי של ההיסטוריה שלנו.
בכל מקרה, העבודה של שער מייקל בשל הערך הפנימי שלו כציון דרך המוקרן אל העתיד של תולדות האמנות, מניחה את האינטואיציה יוצאת הדופן של הצייר היפנוס (הנוגע לחתימה הגנטית), משמעות כלכלית בהחלט לא נחותה ל -10 מיליון של היורו.
הערכה זו באה מתוך ההיגיון של השוק, לפעמים מנופח למטרות ספקולטיביות ולא אמנותיות, וניתן להשתמש בו לפעולות פיננסיות שצריכות בהכרח להיות המטרה הפילנתרופית של קידום האמנות כביטוי פיזי טהור של בחירה מוסרית של האמן. מחשבה אידיאלית פרופ ‘אנדריאה דה ליבריס www.michaelsgatemuseum.com